Egil er en kjent traver innen dansemusikk-genren, og kjenner de som er verdt å kjenne. Han holder oss med øvingslokale, lydanlegg og kaffesmiley – for det går en del kaffe!smiley.
Egil trakterer bassen, noe han har gjort siden guttedagene. Han har vært innom et utall orkestre og stilarter. Mest kjent er vel hans bidrag i Katho og Kari og Kara.

Egil er en jovial kar – og har alltid god basslyd. Hva det kommer av vet ikke vi, men det har vel mere med karen enn instrumentet å gjøre vil vi trosmiley. Sammen med Arild blir dette en komp det står respekt avsmiley

Det gror bak Egil også, for “guttungen” på 16 har gått etter i pappas musikerfotspor – ikke bare det: han har tatt pappas instrument også smiley